menu Home

Gemeente Nieuws


Gemeente Nieuws

Sportakkoord-bus rijdt door Ridderkerk

Paul | 17 december 2020

Wethouder Henk van Os en de deelnemers ondertekenden woensdag 9 december het Sportakkoord Ridderkerk. Daarin staan ambities en afspraken om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en/of houden. Denk bijvoorbeeld aan afspraken om organisaties te versterken, nieuwe of speciale doelgroepen beter te bedienen, meer samen te werken, […]


AlgemeenGemeente Nieuws

BAR Afvalbeheer houdt graag samen met de inwoners de wijken in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk schoon!

Paul | 14 december 2020

Dit jaar valt kerst op vrijdag en zaterdag en daarna volgt een zondag. De afvalinzameling rondom de feestdagen is hierdoor beperkt en de ondergrondse containers worden minder vaak geleegd. Hierdoor blijven de containers langer vol en kunnen bewoners niet zoals gewoonlijk hun afval onbeperkt kwijt. BAR Afvalbeheer zet gedurende 3 […]AlgemeenGemeente Nieuws

Ridderkerk werkt aan nieuwe Woonvisie

Paul | 1 december 2020

De gemeente Ridderkerk werkt aan een nieuwe Woonvisie. In die Woonvisie worden de kaders vastgesteld voor onder andere de bouw van nieuwe woningen, de aanpak van de bestaande woningvoorraad en de opgaven voor de sociale huursector. Ook is er aandacht voor verduurzaming en de mogelijkheden voor wonen en zorg. Marco […]


Gemeente Nieuws

Onderzoek woonwensen Slikkerveer

Paul | 19 november 2020

Het wijkoverleg van de wijk Slikkerveer vindt het belangrijk dat het woningaanbod in de wijk aansluit bij de vraag. Dit kan gaan om de vraag van de huidige wijkbewoners, maar ook om de vraag van mensen die graag in Slikkerveer willen gaan wonen. Om de vraag naar de woonwensen voor […]


Gemeente Nieuws

Vogelgriep geconstateerd bij wilde vogels

Paul | 19 november 2020

Bij meerdere zieke wilde vogels in de regio is het vogelgriepvirus vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om het H5N8 vogelgriepvirus. De variant H5N8 is zeer besmettelijk en ziekmakend voor wilde vogels en pluimvee en wordt verspreid door wilde (water)vogels. Onlangs is dit type vogelgriepvirus ook elders in Nederland bij wilde vogels […]


Gemeente Nieuws

Ontwikkelingen herinrichting Oosterpark

Paul | 19 november 2020

Het college van B en W wil het nieuwe softbalveld van de Ridderkerk Rowdies hebben op de plek van het huidige honkbalveld. Het honkbalveld schuift dan op naar het zuiden. Ook stelt het college voor een geluidsscherm van zes meter hoog te plaatsen langs de A15. Het Oosterpark moet om meerdere redenen […]


Gemeente Nieuws

1.200 nieuwe, zuinigere straatlantaarns

Paul | 19 november 2020

In Ridderkerk staan ruim 1.200 verouderde verlichtingsarmaturen. Die worden binnenkort vervangen. De werkzaamheden vinden plaats tussen 20 november en 31 december. De nieuwe straatlantaarns worden voorzien van ledverlichting. Ledverlichting verbruikt minder energie en hoeft minder vaak vervangen te worden. We vervangen armaturen die ouder zijn dan 25 jaar. Dat zijn […]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.