menu Home
AlgemeenGemeente Nieuws

Ridderkerk werkt aan nieuwe Woonvisie

Paul | 1 december 2020

De gemeente Ridderkerk werkt aan een nieuwe Woonvisie. In die Woonvisie worden de kaders vastgesteld voor onder andere de bouw van nieuwe woningen, de aanpak van de bestaande woningvoorraad en de opgaven voor de sociale huursector. Ook is er aandacht voor verduurzaming en de mogelijkheden voor wonen en zorg.

Marco Oosterwijk, wethouder wonen en ruimtelijke ontwikkeling: ,,We vinden het belangrijk dat de nieuwe visie breed gedragen wordt en dat we goed kijken naar wat er daadwerkelijk nodig is. Daarom gaan we de komende tijd in gesprek met onze inwoners en alle andere belangrijke partijen op het gebied van wonen.”

Inwoners centraal

Voor de Woonvisie is de gemeente op zoek naar het antwoord op vragen als: zijn er voldoende (betaalbare) woningen? Welke woningen moeten de komende jaren gebouwd worden en voor wie? In hoeverre verschilt de woningbehoefte voor verschillende doelgroepen (ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, andere bijzondere doelgroepen)? Oosterwijk: ,,We willen de juiste woningen toevoegen aan de voorraad die er al staat. Daarom willen we als gemeente goed sturen op wat er gebouwd wordt. De behoefte van onze huidige en toekomstige inwoners staat daarbij wat ons betreft centraal.”

Meer dan nieuwbouw

De nieuwe Woonvisie gaat niet alleen over nieuwbouw. Er is nadrukkelijk ook aandacht voor de bestaande woningvoorraad. Oosterwijk: ,,Denk bijvoorbeeld aan de leefbaarheid in de wijken en het op peil houden van de kwaliteit van de bestaande woningen. Daarnaast willen we bekijken hoe we bestaande woningen levensloopbestendig kunnen maken, zodat bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking thuis kunnen blijven wonen. En een ander belangrijk onderwerp: hoe kunnen we bestaande woningen op een betaalbare manier duurzamer maken?”

Aanpak

Op dit moment is de gemeente bezig met onderzoek naar de woningbehoefte nu en in de toekomst. Daarbij wordt ook gekeken naar de landelijke trends. Voor december staat een aantal online bijeenkomsten met onder andere inwoners, woningcorporaties, huurdersorganisaties, particuliere verhuurders, zorgaanbieders, makelaars en ontwikkelaars op de planning. Daarna gaat de gemeente aan de slag met het opstellen van de Woonvisie samen met een concreet meerjarenprogramma. Het is de bedoeling de nieuwe Woonvisie vóór de zomer van 2021 vast te stellen.

Foto’s: Jos Wesdijk

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.