menu Home
Politiek

Extra uitvoeringskosten geluidsscherm A15/A16

Paul | 29 oktober 2021

door onze politiek redactie:

In de raadsinformatiebrief van 1 oktober 2021 heeft het college aangegeven, dat er voor de uitvoeringskosten voor het geluidsscherm A15/A16 door eisen van Rijkswaterstaat en stijgende grondstof- en bouwkosten 950.000 euro meer nodig is dan oorspronkelijk begroot.

VVD Ridderkerk heeft toch nog wat vragen over die extra kosten voor het geluidsscherm.

1. Dit college geeft regelmatig aan dat het met voortvarendheid te werk wil gaan. Waarom heeft het dan anderhalf jaar geduurd voordat de kosten voortvloeiend uit de eisen van Rijkswaterstaat (RWS) bekend zijn?

2. Wanneer en welke acties heeft het college ondernomen om de extra kosten ivm de eisen van RWS inzichtelijk te maken?

3. Hadden van deze hoge kosten bij het raadsvoorstel in 2019 niet reeds realistischer inschattingen gemaakt kunnen worden op basis van (landelijke) ervaringen met de uitvoering door RWS van werken aan geluidsschermen langs andere wegen en zo nee, waarom niet?

4. Hoe hoog mogen de extra kosten ten opzichte van het oorspronkelijke raadsbesluit worden, voordat het college het onverantwoord vindt om het geluidsscherm te realiseren?

5. Zijn de mogelijk extra kosten voor het realiseren van het geluidsscherm langs het Oosterpark door de ( te verwachten ) eisen van RWS inzichtelijk gemaakt en zo niet, wanneer verwacht het college deze kosten dan wel in beeld te hebben?

6. Is de opgenomen stelpost ‘onvoorzien’ voor het realiseren van het geluidsscherm langs het Oosterpark, gezien de (te verwachten) eisen van RWS en de gestegen grondstof- en bouwkosten voldoende? Zo ja, wat is uw onderbouwing daarvoor?

7. De gestegen grondstof- en bouwkosten zullen hun impact hebben op projecten waarvoor (voor sommige al in 2019 en 2020) investeringskredieten zijn toegekend. Is reeds inzichtelijk gemaakt welke financiële gevolgen deze gestegen kosten voor de diverse projecten en dus voor de begrotingen hebben? Zo ja, wanneer mogen wij de resultaten dan ontvangen? Zo nee, wanneer verwacht het college de gevolgen dan wel in kaart te brengen en de gemeenteraad hierover te informeren?

VVD Ridderkerk ziet graag de schriftelijke beantwoording van het college tegemoet.

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.