menu Home
Politiek

Heeft Sportpark Bolnes nog wel een toekomst?

Paul | 18 februari 2021

door onze politiek redactie:

In 2016 is er een Integraal AccommodatiePlan (IAP) opgesteld.
Dat plan is in 2019 deels herzien, omdat het huidige college daarover namelijk een andere visie heeft.
Tijdens die herziening heeft het college zelf voorgesteld om nog datzelfde jaar met een gebiedsvisie voor dat park te zullen komen.
Tot op de dag van vandaag is die visie uitgebleven.
Reden voor Jeroen Rijsdijk van de PvdA Ridderkerk om daar de nodige vragen over te stellen.
Zo wil hij weten wat de reden is van de vertraging, wanneer het college wel met een voorstel denkt te kunnen komen en voorts in hoeverre diverse betrokkenen bij de totstandkoming zijn of worden betrokken.
Ook heeft hij vernomen dat er een cricketvereniging is die samen wil gaan (werken) met SV Bolnes, dat zou de vereniging een enorme boost kunnen geven.
Het college heeft dat echter afgewezen met de mededeling dat de toekomst van het park onzeker is.
Graag wil Jeroen Rijsdijk weten of dat juist is, welke plannen dit samengaan doorkruisen en in hoeverre de huidige gebruikers bij die andere plannen zijn betrokken.
Blijft het sportpark wel bestaan en mocht dat niet het geval zijn, waar moeten de huidige gebruikers dan naar toe?
In 2019 zou er ook een groot duurzaamheidsonderzoek plaatsvinden waarbij de verlichting van alle sportparken zou worden geïnventariseerd.
Heeft dit onderzoek plaatsgevonden en wat is daarvan de uitkomst geweest?
Zo nee, wat is de reden van deze vertraging?
Vervolgens wordt er nog verwezen naar de juridische procedure tussen het voormalige Sport en Welzijn en SV Bolnes.
Waarom heeft het college daar niet in bemiddeld?
Er wordt toch keer op keer verteld dat men zo trots is op het Ridderkerkse verenigingsleven, dan zou bemiddeling zeker op zijn plaats zijn geweest mede in het licht van de jaarlijkse grote subsidiebedragen die naar Sport en Welzijn gaan.
Tot slot wordt er nog aandacht gevraagd voor de intussen gesloopte Beverbol.
Destijds werd al gevreesd voor een gebrek aan ruimte en dat blijkt inmiddels een feit te zijn.
Als optie werd vermeld dat er mogelijk een extra gymzaal zou worden gebouwd.
Gevraagd wordt of daar al zicht op is of wat de andere alternatieven zouden kunnen zijn.
Het is thans aan het college om op al deze vragen een passend antwoord te geven.

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.