menu Home

Politiek


Politiek

Rustplek Randweg/Benedenrijweg

Paul | 20 januari 2021

door onze politiek redactie: Victor Mijnders van het CDA Ridderkerk heeft een aantal vragen gesteld over de rustplek op de hoek van de Randweg en de Benedenrijweg.De vragen zijn intussen beantwoord en daaruit blijkt het volgende.De gemeente is eigenaar van het informatiebord, maar de inhoud daarvan wordt verzorgd door de […]


Politiek

Inwoners met schulden

Paul | 19 januari 2021

door onze politiek redactie: Vanaf 1 januari van dit jaar zijn gemeentes verplicht om contact op te nemen met inwoners die schulden hebben.Een en ander wordt als het ware ingefluisterd door woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, waterbedrijven en energieleveranciers.Zij worden allemaal geacht betalingsachterstanden zo spoedig mogelijk te melden aan gemeentes, dit om problematische […]


Politiek

Ridderkerk is zeehaven af

Paul | 19 januari 2021

door onze politiek redactie: Dat Ridderkerk geen zeehaven meer is, is een gevolg van het beëindigen van de samenwerking met het havenbedrijf Rotterdam.Een door het college gemaakte keuze, met als reden dat zeeschepen slechts incidenteel de haven van Ridderkerk binnenliepen.Reden voor Dick Breeman van het CDA Ridderkerk tot het stellen […]


Politiek

Ondernemers, schulden en schuldhulp(dienst)verlening?

Paul | 18 januari 2021

door onze politiek redactie: Met enige regelmaat valt te lezen of te zien dat de hulp aan ondernemers en ZZP-‘ers met schulden ontoereikend is.In het programma Pointer werd zelfs gesteld dat er in twee van de drie gemeentes onvoldoende deskundigheid is.Soms wordt er geëist dat er wordt gestopt met werken of […]


Politiek

Het Wijdemeren-effect in of op Ridderkerk

Paul | 18 januari 2021

door onze politiek redactie: Het verhaal is al wel bekend:Een vrouw uit Wijdemeren krijgt sinds eind 2015 een bijstandsuitkering.De vrouw had aanzienlijk hoge vaste lasten.Om haar te helpen deed haar moeder één keer in de week boodschappen voor hen beiden.Dat had de vrouw bij de gemeente moeten melden.Er volgde een […]


Politiek

Raadsvergadering d.d. 21 januari 2021

Paul | 18 januari 2021

door onze politiek redactie: Op 21 januari 2021 vindt er een raadsvergadering plaats.Naast de vaste, gebruikelijke onderdelen staan de volgende onderwerpen op de agenda:– vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 5 en 19 november 2020;– verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021;– nota evenementenbeleid 2020;– zienswijze kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond;– […]


Politiek

Vertraagde beantwoording

Paul | 17 januari 2021

door onze politiek redactie: Namens het college zijn er een drietal berichten aan de raadsleden verzonden.Daarin staat vermeld dat het college niet in staat is een aantal vragen binnen de daarvoor gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden.Een en ander zou het gevolg zijn van het kerstreces.De raadsleden kunnen de […]


Politiek

Haagse aspiraties?

Paul | 15 januari 2021

door onze politiek redactie “De dag waarvan je wist dat die zou komen …” is uiteraard een tekst met een kleine knipoog naar het koningslied (eerste link). Vandaag is dus eindelijk de dag waarvan je wist dat die zou komen, namelijk die van de val van het derde kabinet Rutte.Gezien […]


Politiek

Glasvezelnetwerk in Ridderkerk ?

Paul | 15 januari 2021

door onze politiek redactie Pascal Slaa van Partij 18PLUS heeft vragen gesteld over het nog aan te leggen glasvezelnetwerk. Aanleiding hiertoe waren de diverse berichten in verschillende media dat T-Mobile in andere gemeenten de aanleg van glasvezel van L2Fiber had overgenomen.Gevraagd is, of dit gevolgen zou kunnen hebben voor Ridderkerk […]
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.