menu Home

Politiek


Politiek

Een twee-in-één-vergadering

Paul | 27 januari 2021

Van onze politiek redactie: Op 28 januari 2021 vindt er een commissievergadering plaats.Deze keer vergaderen de commissies Samen leven en Samen wonen gezamenlijk. Naast de vaste, gebruikelijke onderdelen staan de volgende onderwerpen op de agenda:– vaststellen besluitenlijsten commissie Samen leven van 6 januari en commissie Samen wonen van 7 januari […]


Politiek

Uitbreiding van wandelroutes

Paul | 25 januari 2021

door onze politiek redactie: Robert Kooijman van de Christen Unie Ridderkerk heeft aan het college gevraagd of er geen uitbreiding kan komen van het aantal Ridderkerkse wandelroutes.Tot de maatregelen om het coronavirus in te dammen behoren het afgelasten van diverse sportevenementen, het sluiten van sportscholen e.d.Daarnaast is het devies om […]


Politiek

Onveilige situaties/bosschages Meerkoet

Paul | 25 januari 2021

van onze politiek redactie: Jilles Soffree van de PvdA Ridderkerk heeft vragen gesteld over meldingen van onveilige situaties en dan met name gekoppeld aan te hoge bosschages in diverse wijken.Aanleiding vormt een flinke toename van het aantal woninginbraken.In de wijk Drievliet vinden die inbraken voornamelijk plaats in de straten Koolmees, […]


Politiek

Winkeliersvereniging Vlietplein

Paul | 22 januari 2021

door onze politiek redactie: Ook een digitale raadsvergadering begint met een vragenuurtje voor raadsleden.Eén van de vragenstellers was Jilles Soffree van de PvdA Ridderkerk.Hij stelde specifieke vragen over de nijpende situatie waarin een aantal horecaondernemers en winkeliers zijn komen te verkeren door de diverse opeenvolgende coronamaatregelen.De vragen waren mede ingegeven […]


Gemeente NieuwsPolitiek

Raadsvergadering van vanavond

Paul | 21 januari 2021

door onze politiek redactie: Vanavond wordt de eerste raadsvergadering van dit jaar gehouden.Eerder deze week hadden we al bekend gemaakt dat het een digitale vergadering zou gaan worden.Thans kunnen we ook nog bekend maken dat deze vergadering wordt voorgezeten door Edward Piena en daarom kunnen we nu eigenlijk niet vermelden […]


Politiek

Rustplek Randweg/Benedenrijweg

Paul | 20 januari 2021

door onze politiek redactie: Victor Mijnders van het CDA Ridderkerk heeft een aantal vragen gesteld over de rustplek op de hoek van de Randweg en de Benedenrijweg.De vragen zijn intussen beantwoord en daaruit blijkt het volgende.De gemeente is eigenaar van het informatiebord, maar de inhoud daarvan wordt verzorgd door de […]


Politiek

Inwoners met schulden

Paul | 19 januari 2021

door onze politiek redactie: Vanaf 1 januari van dit jaar zijn gemeentes verplicht om contact op te nemen met inwoners die schulden hebben.Een en ander wordt als het ware ingefluisterd door woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, waterbedrijven en energieleveranciers.Zij worden allemaal geacht betalingsachterstanden zo spoedig mogelijk te melden aan gemeentes, dit om problematische […]


Politiek

Ridderkerk is zeehaven af

Paul | 19 januari 2021

door onze politiek redactie: Dat Ridderkerk geen zeehaven meer is, is een gevolg van het beëindigen van de samenwerking met het havenbedrijf Rotterdam.Een door het college gemaakte keuze, met als reden dat zeeschepen slechts incidenteel de haven van Ridderkerk binnenliepen.Reden voor Dick Breeman van het CDA Ridderkerk tot het stellen […]


Politiek

Ondernemers, schulden en schuldhulp(dienst)verlening?

Paul | 18 januari 2021

door onze politiek redactie: Met enige regelmaat valt te lezen of te zien dat de hulp aan ondernemers en ZZP-‘ers met schulden ontoereikend is.In het programma Pointer werd zelfs gesteld dat er in twee van de drie gemeentes onvoldoende deskundigheid is.Soms wordt er geëist dat er wordt gestopt met werken of […]


Politiek

Het Wijdemeren-effect in of op Ridderkerk

Paul | 18 januari 2021

door onze politiek redactie: Het verhaal is al wel bekend:Een vrouw uit Wijdemeren krijgt sinds eind 2015 een bijstandsuitkering.De vrouw had aanzienlijk hoge vaste lasten.Om haar te helpen deed haar moeder één keer in de week boodschappen voor hen beiden.Dat had de vrouw bij de gemeente moeten melden.Er volgde een […]This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.