menu Home
Gemeente Nieuws

Woonlasten Ridderkerkers ruim onder landelijk gemiddelde

Paul | 8 september 2023

Net als vorig jaar blijven ook in 2024 de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen in Ridderkerk ruim onder het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de begroting voor 2024, die deze week gepresenteerd werd.

Door de bescheiden stijging van de tarieven heeft het college de gemiddelde woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) laag weten te houden. Zo stijgen de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning met ongeveer 1 procent. Meerpersoonshuishoudens met een koopwoning  (gemiddelde WOZ-waarde) betalen circa 2 procent meer.

Wethouder Kees van der Duijn Schouten namens het college: “De financiële positie van de gemeente is stevig en de reserves zijn goed gevuld. Dat maakt het mogelijk om de woonlasten met een zeer beperkt percentage te laten stijgen. Aanzienlijk lager dan het inflatiepercentage van het Centraal Planbureau. Hierdoor blijven onze woonlasten ruim onder landelijk gemiddelde”.

Sluitende begroting tot 2025

De programmabegroting is voor de jaren 2024 en 2025 structureel sluitend. De jaren 2026 en 2027 zijn dat niet. Door een fikse korting van het Rijk op de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds vallen de inkomsten aanzienlijk terug. Over deze korting worden door gemeenten en provincies nog gesprekken met het Rijk gevoerd. Van der Duijn Schouten: “In overstemming met adviezen van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de provincie Zuid Holland, onze toezichthouder, hebben wij er voor gekozen de gevolgen van de korting duidelijk te laten zien”. 

Geen structureel nadeel ontvlechting BAR-organisatie

Het college is volop aan de slag met de uitvoering van de ambities uit het collegeprogramma ‘Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk’. Daarnaast is ingezet op beleid als gevolg van veranderende wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en Archiefwet. Een andere belangrijke ontwikkeling is de opbouw van een nieuwe Ridderkerkse ambtelijke organisatie, als gevolg van de (gedeeltelijke) ontvlechting van de BAR-organisatie. Die lijkt vooralsnog zonder structureel financieel nadeel gevormd te kunnen worden.

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.