menu Home
AlgemeenPolitiek

Ridderkerkers fors aangeslagen door gemeente

Paul | 26 februari 2022

door Jan-Hein Visser

Afgelopen week hebben alle inwoners van de gemeente Ridderkerk de nieuwe aanslagen voor de gemeentebelastingen voor het jaar 2022 ontvangen. En dat leidt bij menigeen in tijden van toch al hoog oplopende kosten voor benzine, gas en voedingsmiddelen meteen tot het erbij pakken van de rekenmachine: om uit te rekenen of het allemaal nog wel kan worden betaald. Het zal weinig verrassend zijn dat álles wederom duurder geworden is, maar sommige heffingen rijzen de pan uit.

Afvalheffing lijkt lager, maar is het in de praktijk niet

Het college van B & W heeft de afgelopen jaren steevast beloofd: scheiden loont. De burger zou uiteindelijk flink kunnen gaan besparen op de kosten voor het laten ophalen en verwerken van afval. Maar dit blijkt, nu het zogeheten Diftar-systeem daadwerkelijk is ingegaan, een wassen neus te zijn. Zo is de standaard afvalstoffenheffing (voorbeeld gebaseerd op een eenpersoons huishouden) weliswaar van (afgerond) 234 naar 223 euro gedaald, maar daar komt nu 78 euro als voorschot bij. Dit voorschot is voor bezitters van een PMD/Restafval minicontainer gebaseerd op 26 aanbiedingen oftewel iedere veertien dagen gedurende het kalenderjaar. Voor appartementsbewoners die van de ondergrondse containers gebruik maken gaat het om het om 104 klepbewegingen oftewel zakken restafval/pmd. Maar om alsnog dat beloofde voordeel bij goed afval scheiden te behalen moet men dus eigenlijk dit gehele complete voorschot terug zien te krijgen; kortom door vrijwel nooit iets aan te bieden gedurende een heel jaar. En zelfs dan is men nog maar een tientje goedkoper uit dan in 2021. Inwoners van Ridderkerk hoeven niet zelf te turven hoeveel van het voorschot al is verbruikt. Hiervoor kan men namelijk een speciale website van de gemeentebelastingen raadplegen.

Voorschot moet burger aanzetten tot meer scheiden.

De voorschotheffing was aanvankelijk niet zo gedacht, maar kwam kwam er naar aanleiding van een door Burger op 1 ingediend amendement. De gedachte erachter is om verrassingen achteraf te voorkomen. Zo zou men namelijk bij de nieuwe aanslag van het volgende jaar (onverwacht) nog extra moeten bijbetalen over het vóórgaande jaar. Ook het op grote schaal bijplaatsen naast containers, lozingen in de natuur of het dumpen van restafval/PMD in containers die hiervoor niet bestemd zijn (GFT bakken, papierbakken, kledingbakken, minicontainers van buurtgenoten etc.) moet daarmee zoveel mogelijk worden beperkt. Want uiteindelijk leidt dat allemaal tot extra kosten die toekomstig weer moeten worden doorberekend. Centraal in het beleid staat dat inwoners die beter scheiden (GFT, Papier, Glas), daarmee achteraf beloond worden met een gedeeltelijke teruggave van het voorschot oftewel vermindering van de afvalstoffenheffing. Waarbij deze vermindering in de praktijk meestal dus zal neerkomen op hooguit een geringe beperking van de feitelijk forse verhoging t.o.v. 2021.

Ook OZB weer fors omhoog

Bezitters van een eigen woning komen er nog bekaaider af, want de combinatie-aanslag van de gemeentebelastingen bevat ook de WOZB heffing. Oftewel die voor onroerend goed. En het laat zich waarschijnlijk makkelijk raden: de explosieve stijging van de waarde waarvoor huizen anno 2022 worden verkocht vertaalt zich ook terug in deze gemeentelijke heffing. Een aanslag gebaseerd op een waardebepaling WOZ van maar liefst een half miljoen euro voor een tamelijk gemiddeld rijhuis is daarbij allang geen uitzondering meer. Overigens heeft nog niet iedereen deze aanslag ontvangen. De gemeente loopt door niet opgegeven oorzaken achter met de taxaties en verstuurt een deel daarom pas rond eind februari of zelfs in maart. Wie bezwaar wil maken moet daarbij op de termijn letten.

Gedeeltelijke kwijtschelding voor minima

Voor minima die de rekening niet kunnen betalen wegens een te laag inkomen is in veel gevallen een gedeeltelijke (maar nooit een volledige) kwijtschelding van de aanslag mogelijk. Dit kan men via de website van de gemeente aanvragen of indien men daarin niet de weg weet te vinden met hulp van bijvoorbeeld Facet of Bieb Aan Zet. Er wordt daarbij behalve naar inkomsten echter ook gekeken naar het eigen vermogen, voornamelijk dan het bezit van een auto: heeft men die in bezit, dan is het verzoek tot aanvraag voor een kwijtschelding meestal bij voorbaat kansloos. Een afwijzing zal volgen. En dit laatste geldt ook voor de aanslag van SVHW oftewel die van het Waterschap Hollandse Delta.

Tegemoetkoming kosten medisch afval

Belangrijk voor een groep mensen die met veel ‘onvermijdbaar medisch afval’ te maken krijgen, zoals  incontinentiemateriaal of wegens chronische ziektes, is ook de ‘uitvoeringsregeling onvermijdbaar chemisch afval’. Omdat met het Diftar-systeem zij al snel méér kosten gaan maken dan waarop het voorschot van 78 euro is gebaseerd, kunnen zij een compensatie aanvragen vanaf 105 tot 208 klepbewegingen of indien men over een minicontainer beschikt van 27 tot en met 52 ledigingen. De belastingplichtige dient hiertoe een aanvraag in te dienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Ridderkerk. Daarbij dienen ter zake doende medische verklaringen en/of nota’s van een apotheek of zorgverzekeraar te worden overlegd, waaruit moet blijken dat men substantieel meer afval aanbiedt. Minstens één keer per jaar zullen daarbij middels het Basis Register Persoonsgegevens alle gegevens gecontroleerd worden. Ook kan navraag over de medische situatie plaatsvinden. Van sommige partijen is intussen kritiek te horen over het gebrek aan privacy met de huidige wijze van uitvoeren.

PvdA/Groenlinks doet oproep tot solidariteit

In aanvulling op gedeeltelijke kwijtschelding voor minima doet partijcombinatie PvdA/Groenlinks bij  monde van Arianne Ripmeester een dringende oproep. In een naar De Combinatie ingezonden brief benadrukt de partij dat de stijgende energieprijzen veel huishoudens in grote problemen brengt. En op het moment van dat schrijven was nog niet eens de Oekraïne-oorlog uitgebroken, die daarop een nog negatievere invloed kan hebben. Ripmeester wijst vooral op minima die in slecht geïsoleerde woningen wonen en straks de gasrekening onmogelijk nog kunnen betalen en ziet daarom graag een gezamenlijk Energie Solidariteits Fonds. Ook vraagt de partij coulance van de sociale dienst wanneer minima giften krijgen (buiten de al 200 euro afgesproken compensatie die zij automatisch van de gemeente krijgen) zoals van kerken, bedrijven of andere instanties of personen die voor hen bijspringen. Daarnaast pleit de roodgroene partijcombinatie voor een isoleer-offensief. En tot slot wijst de partij erop dat de gemeente ook een bestaand noodfonds heeft waaruit kan worden geput.

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.