menu Home
Algemeen

Haven Rotterdam weer op niveau van voor corona

Paul | 24 februari 2022

Rotterdam, 24 februari 2022 – De Rotterdamse haven sloeg in 2021 weer net zoveel goederen over als in 2019, voor de pandemie. Vrijwel alle goederensoorten vertoonden dan ook een plus ten opzichte van vorig jaar, met als een van de uitschieters de toename van het aantal overgeslagen containers. Dit nam, gemeten in TEU (de standaardmaat voor containers), ten opzichte van 2020 toe met 6,6 procent tot 15,3 miljoen. Niet eerder werden zoveel containers in Rotterdam overgeslagen.

“Vooral de bedrijven in de containersector hebben een knappe prestatie geleverd, door een recordaantal containers te behandelen, onlangs alle problemen die deze sector het afgelopen jaar wereldwijd kende”, licht Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam toe. “We investeren nu in de bouw van extra terminalcapaciteit op de Maasvlakte om de containersector verder te faciliteren.”

“Ook op andere punten ben ik optimistisch”, vervolgt Castelein. “Het afgelopen jaar zijn meerdere investeringsbeslissingen genomen voor energietransitie-projecten. Zo is aan het Calandkanaal een walstroominstallatie geplaatst voor zeeschepen en is gestart met de bouw van een grote biobrandstoffenfabriek. Ook dit jaar verwachten we investeringsbeslissingen voor verschillende energietransitie-projecten, hetzij door onszelf, hetzij door andere partijen. Daarmee komt de transitie goed op gang. De lopende energietransitie-projecten van de bedrijven in het Rotterdamse havengebied kunnen samen zorgen voor maar liefst 35% van de Nederlandse CO2-reductie in 2030. Om die projecten te helpen realiseren, is een groene industriepolitiek nodig. Samen met de overheid en het bedrijfsleven kunnen we de industrie vernieuwen en de klimaatdoelen realiseren.”

27 procent minder CO2
Emissies van de industrie in het Rotterdamse havengebied zijn de afgelopen jaren flink afgenomen. De uitstoot van onder andere fijnstof, stikstofoxide (NOx) en zwaveldioxide (SO2) laat al jaren een stabiele neerwaartse trend zien. De afgelopen 15 jaar (tot en met 2020) daalden de emissies door de industrie van deze stoffen met ongeveer 60 procent, doordat bij vernieuwing van installaties of vergunningen steeds de best beschikbare techniek wordt toegepast. CO2-emissies van de industrie piekten in 2016 en daalden in de periode 2016-2020 met 27 procent. Over 2021 zijn nog geen cijfers beschikbaar.

Drugs steeds groter probleem
Wat betreft de veiligheid kende de haven in 2021 geen grote incidenten of ongevallen, zowel bij de scheepvaart, op het land als in de beveiliging van it-systemen. Wel nam het aantal kleine aanvaringen licht toe. Drugsgerelateerde criminaliteit is een steeds groter probleem voor de samenleving, individuele bedrijven en personen. Het Havenbedrijf onderkent dit en pakt dit gezamenlijk aan met het bedrijfsleven en de overheidsinstanties die primair verantwoordelijk zijn voor de bestrijding ervan.

Met het Havenbedrijf Rotterdam zelf ging het in 2021 ook goed. Het netto resultaat bedroeg € 247,2 miljoen. De gemeente Rotterdam en het Rijk krijgen als aandeelhouders van het Havenbedrijf Rotterdam samen € 122,6 miljoen als dividend uitgekeerd. In totaal investeerde het Havenbedrijf afgelopen jaar € 226,3 miljoen in de ontwikkeling van de haven.

Vooruitzichten
De verwachting is dat de totale goederenoverslag in 2022 in lijn met de trend van de afgelopen jaren op min of meer hetzelfde niveau zal uitkomen als in 2021. Daarbij moet worden aangemerkt dat de (wereld)economie natuurlijk sterk beïnvloed kan worden door het verloop van de coronapandemie en mogelijke geopolitieke ontwikkelingen. Specifiek voor het containersegment is de verwachting dat de logistiek ook in 2022 nog lange tijd last houdt van verstoringen, maar dat de concurrentiepositie van Rotterdam gunstig is.

Voor wat betreft de energietransitie zijn cruciale stappen te verwachten op het gebied van de aanleg van infrastructuur voor CO2-transport en opslag, infrastructuur voor waterstof, en de productie van waterstof en biobrandstoffen. Het Havenbedrijf zal haar gunstige financiële resultaten blijven gebruiken om te investeren in een efficiënte en duurzame haven.

15 miljoenste container 2021 (Foto; Jerry Lampen)

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.