menu Home
AlgemeenPolitiek

Participatie leidt vaak tot teleurstellingen?

Paul | 28 oktober 2021

Ingezonden:

Het mooie aan de lokale democratie is dat alle inwoners mee kunnen denken over plannen van gemeenten. Daarvoor hebben wij ook in de gemeente Ridderkerk participatie-afspraken gemaakt. Die afspraken worden in de meeste gevallen netjes nagekomen. Het is alleen jammer dat inwoners aan de voorkant van een participatietraject niet goed worden geïnformeerd over of voldoende bewust worden gemaakt van de invloed en het mogelijke resultaat van hun inbreng op bepaalde plannen. En dat resulteert in gevoelens van ontevredenheid en teleurstelling. Zeker wanneer de inbreng door inwoners haalbaar wordt geacht en andere belangen door hun voorstellen niet worden geschaad.

Die teleurstelling hebben we gezien bij de behandeling van de aanpak van het Oosterpark en het bestemmingsplan Oosterpark, maar ook bij eerdere plannen zoals het afvalstoffenbeleidsplan en het geluidsscherm bij de A15/16. Ondanks diverse aanpassingen in de plannen door de inbreng van de inwoners overheerst het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt.

Deze teleurstelling kan voorkomen worden. Het gemeentebestuur moet de inwoners veel duidelijker en nadrukkelijker vóór en tijdens een participatieproces informeren. Daarnaast moet de gemeente realistische verwachtingen scheppen van hetgeen er met hun inbreng gedaan wordt. Niet alles is haalbaar en uitvoerbaar. Soms spelen er tegenstrijdige belangen, waardoor keuzes gemaakt moeten worden. Participatie vanuit de inwoners betekent ook uitleg geven over de keuzes die gemaakt worden en zorgvuldig omgaan met de tijd en emoties van de inwoner. Alleen een draaiboek volgen is daarbij niet voldoende.

De VVD Ridderkerk is van mening dat er goed naar onze inwoners geluisterd moet worden en in het licht van de verkiezingen en daarna een nieuw college moet het uitgangspunt voor het honoreren van wensen zijn: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Participatie moet geen wassen neus zijn. Wanneer je laat participeren, doe het dan goed!

Houd u ook onze socials in de gaten:

LinkedIn: www.linkedin.com/company/vvdridderkerk/

Facebook: www.facebook.com/VVDRidderkerk

Instagram: www.instagram.com/vvdridderkerk

Twitter: www.twitter.com/VVDRidderkerk

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.