menu Home
Gemeente Nieuws

De energietransitie in Ridderkerk onderzocht.

Paul | 19 oktober 2021

Duurzaamheid en milieu in het algemeen, en de energietransitie in het bijzonder, zijn thema’s die momenteel veel aandacht krijgen. Keuzes die nu gemaakt worden hebben mogelijk ook gevolgen op het gebied van wonen, de leefomgeving, het afvalbeleid, de infrastructuur, enzovoorts. De rekenkamercommissie heeft daarom besloten een onderzoek uit te voeren naar de energietransitie binnen de gemeente Ridderkerk.

Daarbij is er ook aandacht voor de regionale aspecten van de energietransitie. De centrale onderzoeksvraag is: “Op welke wijze wordt de taakstelling energietransitie vormgegeven in Ridderkerk en wat is de effectiviteit van de gestelde beleidskaders bij de uitvoering daarvan?” De onderzoekers hebben inzichtelijk gemaakt in hoeverre het beleid en de uitvoering bijdragen aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van de energietransitie. Wat is er gerealiseerd van de ambities op energiegebied en wat staat er nog te gebeuren? Zij hebben ook gekeken naar de ambities en doelen van een aantal andere (buur)gemeenten. Ten slotte wordt met dit onderzoek een doorkijk gegeven richting de toekomst.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de gemeente een gedegen en goed uitgewerkte Klimaatvisie & Warmtetransitie Visie heeft opgesteld. Daarin wordt rekenschap gegeven van maatschappelijke ontwikkelingen en trends, zoals duurzaamheid, circulaire economie en het leefbaar houden van de kernen en wijken. Deze visies bouwen voort op het eerdere Milieu & Duurzaamheidsprogramma en zijn consistent met de Regionale Energiestrategie (RES). Er kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een integraal beleid.

Tegelijkertijd heeft de gemeente de uitwerking hiervan in (uitvoerings)plannen nog niet voldoende concreet gemaakt. Op dat punt heeft de gemeente (net als andere gemeenten) wel een uitdaging. Het aantrekken en vasthouden van de juiste expertise in een krappe arbeidsmarkt zal niet eenvoudig zijn. Een andere uitdaging is goede samenwerking met
organisaties. Door meer het voorbeeld te geven en partijen samen te brengen, kan meer snelheid gemaakt worden en weten organisaties dat er door de gemeente ook echt vaart achter gezet wordt.

Raadsleden hebben aangegeven dat de informatie over de energietransitie nog niet helemaal op orde is. Zij missen op dit moment een overkoepelend beeld en willen graag een nadere toelichting op de cijfers. Tekst en uitleg op dit complexe thema is noodzakelijk om goed te kunnen controleren en kaderstellen. Dus ook op dit punt geldt: zorg dat regie gevoerd kan worden, niet alleen door de gemeente in het veld, maar ook door de raad in de zaal.

U kunt het rapport vinden op de website www.ridderkerk.nl bij Onderzoekenrekenkamercommissie.

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.