menu Home
Gemeente Nieuws

Inspreekbijeenkomst Provincie Zuid-Holland over Regionale Energiestrategieën

Paul | 28 april 2021

Het algemeen bestuur van de provincie Zuid-Holland (de Provinciale Staten) nodigt inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om in te spreken en hun mening te geven over de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Laat uw mening horen bij de inspreekbijeenkomst op vrijdag 14 mei.

De inspraakbijeenkomst van 14 mei vervangt de mogelijkheid tot inspreken over de RES’en tijdens de commissievergadering op 26 mei. Zodra u zich heeft aangemeld wordt u door de provincie nader op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop u kunt inspreken. Lees hier de samenvatting van de RES 1.0.

Regionale Energiestrategieën

In het Klimaatakkoord is besloten dat gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk regionale energiestrategieën (RES’en) gaan opstellen. In een RES wordt aandacht besteed aan de beschikbaarheid en verdeling van warmtebronnen op regionaal niveau en aan locaties voor de opwek van duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld via zonnepanelen of windturbines. Op 16 juni nemen Provinciale Staten van Zuid-Holland een besluit over de zeven RES’en 1.0 voor onze provincie. Meer informatie over de Regionale Energiestrategieën kunt u vinden op https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/

Laat uw mening horen

Provinciale Staten horen graag uw mening op 14 mei tijdens een inspreekbijeenkomst over de gemeente overstijgende onderdelen van de zeven Zuid-Hollandse energiestrategieën. De volksvertegenwoordigers kunnen dit goed gebruiken bij de voorbereiding op de besluitvorming.

U kunt zich tot maandag 10 mei 12.00 uur aanmelden bij commissiegriffier Ruby Horst r.horst@pzh.nl. Stuur uw mail o.v.v. “Inspreekbijeenkomst RES” en vermeld bij uw aanmelding uw naam, mailadres telefoonnummer en indien van toepassing de Zuid-Hollands regio/gemeente waarover u wilt inspreken.

De inspreekbijeenkomst is digitaal via Microsoft Teams. De inspraakbijeenkomst van 14 mei vervangt de mogelijkheid tot inspreken over de RES’en tijdens de commissievergaderingIndien er beperkt gebruik gemaakt wordt van de inspreekbijeenkomst vervalt 14 mei. De aangemelde insprekers kunnen dan alsnog inspreken tijdens de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie op 26 mei.

Inspraakbijeenkomst volgen?

Geïnteresseerden die de inspreekbijeenkomst op 14 mei 2021 willen volgen, kunnen deze live en achteraf bekijken via NotuBiz.

Foto: Gemeente Ridderkerk

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.




This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.