menu Home
Gemeente Nieuws

Koninklijke hulde voor dertien Ridderkerkers

Paul | 27 april 2021

 Aan maar liefst dertien inwoners van Ridderkerk heeft burgemeester Anny Attema deze week een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dat gebeurde maandag en dinsdag in twaalf korte bijeenkomsten in de trouwzaal van het gemeentehuis. Hiermee was het mogelijk dat – binnen de coronaregels – van elke gedecoreerde een aantal familieleden en bekenden bij de uitreiking aanwezig kon zijn. Voor andere familieleden en bekenden was er een live videoverbinding met de trouwzaal.

Twee inwoners werden door de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: de heren J. Bakker en T. den Hoed.

Elf Ridderkerkers werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: R.K. Donker, mevrouw R.A.Gouweloos-van de Weerd, G.S. van der Graaf, A.Hoogendijk, C.F. Hout, A. Ouwens, mevrouw D.Romijn-Witte, B. Sintemaartensdijk, H. Witter, A.H. van ’t Zelfde en zijn echtgenote J. van ’t Zelfde-van Reeuwijk.

Burgemeester Anny Attema zei, dat elke gedecoreerde haar of zijn eigen verhaal heeft. ,,Toch is er ook een overeenkomst tussen al deze bijzondere mensen. Het zijn allemaal mensen met een open oog en een warm hart voor de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Dat uit zich op verschillende manieren, maar dat is wel de rode draad: een enorme betrokkenheid bij de samenleving en de vaak belangeloze inzet voor de medemens. Mensen zoals u hebben we hard nodig. U maakt onze samenleving leefbaar. U bent een voorbeeld voor anderen.”

Vanwege corona speldde de burgemeester de versierselen niet zelf op. Dat werd gedaan door partners of familieleden van de gedecoreerden. Kinderburgemeester Maylin Ouwens woonde dinsdag twee van de twaalf bijeenkomsten bij.

Maandag kregen deze Ridderkerkers hun onderscheiding (tenzij anders vermeld Lid in de Orde van Oranje Nassau):

A.Hoogendijk

Naast zijn baan heeft hij zich jarenlang ingezet voor de plaatselijke omroep RTV Ridderkerk, als technicus, programmamaker, bestuurslid en hoofd techniek. Sinds 2009 betrokken bij de Roparun (deelnemer, ondersteuner van de deelnemers, lid van het radioteam).

B. Sintemaartensdijk

Is actief in het kerkenwerk en zet zich in voor de buurt waar hij woont, de Vogelbuurt in Drievliet. Hij  heeft oog voor mensen die steun en aandacht nodig hebben. En hij waakt over de veiligheid van de kinderen in de buurt. Binnen de Opstandingskerk vervulde hij sinds 1989 diverse functies.

A.H. van ’t Zelfde en J. van ’t Zelfde-van Reeuwijk

De heer Van ’t Zelfde is een begrip in de Singelkerk, waar hij actief was als ouderling en het jeugdwerk. Ook zet hij zich in voor christenen in Oost-Europa, mensen met een beperking en de ChristenUnie Ridderkerk. Ook zijn echtgenote, mevrouw Van ’t Zelfde is een bekend gezicht in de Singelkerk. Ze was onder meer voorzitter van de Vrouwenkring. Daarnaast is ze vrijwilligster van de Voedselbank en voor een kleinschalige woonvorm voor mensen met een lichamelijke beperking.

C.F. Hout

Sinds 1993 is de heer Hout mantelzorger voor zijn zoon, die van het ene moment op het andere verlamd raakte. Eind jaren zeventig was hij voorzitter van RVVH. Bij het Wartburg College was hij lid van het bestuur en de Raad van Toezicht. Zeer actief was hij in het kerkenwerk, bijvoorbeeld in de Singelkerk, de algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ridderkerk, de Hervormde Classis Dordrecht, de Evangelisch Lutherse Gemeente Dordrecht en het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Verder actief voor de UWV-cliëntenraad, het Maatschappelijk Burgerplatform, Stichting Ontmoeting, voor bewoners van Salem en voor vergunninghouders (die hem de geuzennaam Opa Kees hebben gegeven).

Mevrouw D.Romijn-Witte

Doet sinds 2002 vrijwilligerswerk voor zwem- en waterpolovereniging Poseidon ’56, o.a. als tijdwaarnemer, voor de ledenadministratie, het kantinebeheer en als secretaris van de vereniging.

A. Ouwens

Al 55 jaar vrijwilliger, ontving daarvoor de Jaap van der Graafprijs. Jarenlang was hij scheidsrechter bij SV Bolnes. Maakte programma’s bij RTV Ridderkerk, was Schuldhulpmaatje en hielp Ridderkerk Rowdies in diverse functies (o.a. voorzitter). Ook zet hij zich in voor ouderen (via Facet Ridderkerk), is hij sportredacteur bij Ridderkerk FM en columnist bij Ridderkerks Dagblad.

Dinsdag werden deze onderscheidingen uitgereikt.

De heer J. Bakker (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Meer dan dertig jaar zette hij zich om universiteiten, hogescholen, studenten en onderzoekers in staat te stellen om tegen gunstige condities hardware, software en wetenschappelijke informatie in te kopen. Hij bundelde daarvoor de krachten bij onderwijs en onderzoek, waardoor die marktmacht konden uitoefenen tegenover grote bedrijven als Microsoft, Google, Elsevier en Adobe. Met zijn ‘consortiumconstructie’ bespaarde hij honderden miljoenen voor het onderwijs en dus de schatkist.

T. den Hoed (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Heeft zijn hart verpand aan hulpverlening en noodhulp. Als bedrijfshulpverlener bij zijn werkgever, maar ook bij het Noodhulpteam van het Rode Kruis, de Nederlandse Organisatie Docenten EHBO en de Lotuskring Zuid-Holland Oost.

G.S. van der Graaf

Sinds 1996 actief voor de Stichting Evenementen Ridderkerk (o.a. 3×2, Avondvierdaagse en intocht Sinterklaas). Vanaf 1996 is hij vrijwilliger bij Stichting Help Eens Een Handje (o.a. Truckersrit op Koningsdag). Via de Stichting AAVB organiseert hij activiteiten voor mensen met een beperking.

H. Witter

Bij Harpe Davids was hij sinds 1971 actief als penningmeester, secretaris en voorzitter. Hij was secretaris en voorzitter van de Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs, die ondersteuning biedt aan een kerkelijke gemeenschap voor Nederlands sprekenden in en om Parijs. Bij de Levensbron-gemeente was hij ouderling, scriba en secretaris van de kerkrentmeesters.

Mevr. R.A.Gouweloos-van de Weerd

Zet zich al 22 jaar in (als vrijwilliger en bestuurslid) voor stichting Draagt Elkanders Lasten (De Ondergrondse Kerk), voor hulp aan mensen in nood in Roemenië. Ze is lid van de Hervormde Vrouwendienst van de Singelkerk en vrijwilliger bij de vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond. Verder helpt ze mee bij de collecte voor de Nierstichting.

R.K. Donker

Trekt veel op met een vriend die slechtziend is. Is al zo’n dertig jaar actief voor hulptransporten naar het Poolse Glogowek. Verder is hij vrijwilliger in eetcafé De Fontein van de Gereformeerde Kerk Rijsoord. Is bestuurslid/penningmeester van de Stichting Stolpersteine Ridderkerk, die de herinnering aan de omgebrachte familie Den Hartog levend houdt. Verder actief voor de Stichting Oud Ridderkerk.

Foto’s: Jos Wesdijk, Gemeente Ridderkerk

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.