menu Home
Gemeente Nieuws

Meedenken over visie op rivieroevers

Paul | 13 januari 2021

Deze week gaat het internetplatform ‘Rivieroevers‘ live. Via dit platform wil de gemeente Ridderkerk inwoners, bedrijven, grondeigenaren en andere belanghebbenden betrekken bij het opstellen van een gebiedsvisie voor de rivieroevers.

De rivieroevers zijn voor Ridderkerk van grote waarde. In het gebied spelen veel wensen op het gebied van wonen, bedrijven, recreatie, cultuur en verkeer. Ook de ruimtelijke kwaliteit van de rivier kan beter worden benut en beleefd: vanaf het land én vanaf het water. De gemeente heeft met deze vraagstukken een lastige opgave: hoe behoud je levensvatbare bedrijvigheid, hoe vorm je (waar wenselijk en mogelijk) bedrijventerrein om tot wonen en hoe verbeter je tegelijk de ruimtelijke en recreatieve kwaliteit van de rivieroevers?

Om deze reden heeft de gemeente opdracht gegeven een gebiedsvisie op te stellen voor de oevers van de Nieuwe Maas en Noord. Deze visie moet leiden tot een toekomstbeeld en kaders voor verdere ontwikkeling. Hiervoor dienen goed onderbouwde keuzes te worden gemaakt. Samen met de gebiedsvisie wordt daarom een zogenaamde Milieueffectrapport (planMER) “op hoofdlijnen” opgesteld. Daarin worden keuzes transparant, eenduidig en navolgbaar onderbouwd. Ook worden keuzes getoetst op haalbaarheid en optimale ontwikkeling van kernwaarden.

Door de coronamaatregelen gelden er beperkingen voor bijeenkomsten. Daarom zet de gemeente ook digitale hulpmiddelen in om inwoners, bedrijven en grondeigenaren te betrekken bij het opstellen van de gebiedsvisie. Voor het project is een digitaal platform (website) ingericht. Hier is de ontwikkeling van de gebiedsvisie en het MER te volgen. Ook is te zien wanneer wie om reactie wordt gevraagd. Via de website kunnen straks ook reacties op plannen worden gegeven.

Wethouder Marco Oosterwijk: “Op het platform kunnen we met elkaar van gedachten te wisselen over de visie op de Rivieroevers, die een visie van ons allemaal moet worden. In Ridderkerk hechten we groot belang aan samen optrekken en met elkaar zaken realiseren. Ik hoop ook dat veel Ridderkerkers actief gebruik gaan maken van dit platform, zodat we komen tot een gedragen visie voor de oevers van de rivier.”

Het platform is te vinden op www.ridderkerk.nl/rivieroevers.


Foto’s: Jos Wesdijk, Gemeente Ridderkerk

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.