menu Home
Algemeen

Waterschap gaat voor biodiversiteit

Paul | 15 oktober 2020

In de Verenigde Vergadering van het waterschap Hollandse Delta werd gisteravond een motie aangenomen van PvdA en de fracties Natuur en Water Natuurlijk over aansluiting bij het deltaplan biodiversiteitsherstel. Daags na de start van de landelijke campagne “Maak grijs groener”. Veel mensen maken zich zorgen over het verlies aan biodiversiteit en het waterschap kan het verschil maken bij herstel in het buitengebied.

Verlies biodiversiteit

Verlies aan biodiversiteit is een wereldprobleem, maar in ons land speelt het nog sterker dan elders. In Nederland is nog slechts ongeveer 20 % van de oorspronkelijke biodiversiteit over. De afgelopen decennia is meer dan 70 % van het insectenleven verdwenen uit onze natuurgebieden, blijkt uit onderzoek. In de polders is het nog erger mag je verwachten. Het leidt nu ook al tot economische schade en dat zal in de nabije toekomst sterk toenemen. Veel mensen zien in dat we dit tij moeten keren, aldus een enquête.

Biodiversiteit belangrijker dan werkgelegenheid en onderwijs

Desgevraagd zegt een derde van de respondenten dat er dringend verandering moet komen als het gaat om biodiversiteit. Daarmee staat het in op de vijfde plek van grote (verkiezings-) onderwerpen en wordt het belangrijker gevonden dan thema’s als onderwijs en werkgelegenheid. Op de vierde plek staat ‘energie en klimaat’, een onderwerp dat aansluit bij biodiversiteit. Louise Vet, voorzitter van de stichting Deltaplan biodiversiteitsherstel: “Klimaat, natuur en biodiversiteit zijn thema’s die in elkaar grijpen. Het is goed om te zien dat veel Nederlanders dit soort onderwerpen die gaan over het welzijn van onze aarde erg serieus nemen en dat zij willen dat er snel verandering komt.

Waterschap heeft sleutelpositie

Het waterschap Hollandse Delta is in het buitengebied de bepalende factor als het gaat om biodiversiteit. Zij heeft als eigenaar en beheerder van vele honderden kilometers dijken, watergangen, wegbermen en bomenrijen de mogelijkheid om biodiversiteit hier een impuls te geven. Dat is hard nodig omdat er bij de moderne landbouw met de grootschalige monocultures in onze polders nog nauwelijks plaats is voor wilde planten en dieren.

De dijken, watergangen en wegbermen die als linten door het landschap lopen zijn bijzonder geschikt voor natuur. Meestal is wel een aanpassing van het beheer nodig. Dit gaat goed samen met de primaire functie van deze landschap elementen en het kan op de voor de samenleving meest goedkope manier. Immers er hoeft geen grond te worden verworven en er hoeft geen vergoeding te worden betaald op voor productieverlies, zoals dat bij akkerranden op landbouwgrond wel moet.

Water Natuurlijk heeft zich samen met andere fracties de afgelopen jaren ingezet om de verantwoordelijk voor de zorg voor herstel van biodiversiteit op te pakken. Nu wordt een belangrijke stap gezet.

Grote meerderheid voor motie

Gisteravond kwam in het bestuur van het waterschap een motie van PvdA en de fracties Natuur en Water Natuurlijk aan de orde. Deze werd met 24 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. Ook alle heemraden stemden voor de motie. De VVD en een bestuurder van ongebouwd (vertegenwoordiger van de landbouw) stemden tegen. Het waterschapsbestuur stelt hiermee dat het waterschap als partner moet gaan deelnemen aan het deltaplan biodiversiteitsherstel. Het deltaplan is een nationaal initiatief van universiteiten, natuur en landbouworganisaties en bedrijven om verlies van biodiversiteit om te buigen naar herstel. Uit tal van acties die hieruit voortkomen blijkt dat het kan.

Maak grijs groener

Het besluit van het waterschapsbestuur kwam daags na de start van de landelijke campagne “Maak grijs groener”. Deze publiekscampagne van het deltaplan brengt het belangrijke maar onbekende begrip biodiversiteit tot leven en helpt Nederlanders een bijdrage te leveren. Ons waterschap gaat nu meedoen bij het vormen van een front tegen de aftakeling van de aarde en werken aan herstel van biodiversiteit. Water Natuurlijk is daar blij mee en trots op.

Zie ook : https://www.waternatuurlijk.nl/hollandse-delta-wn/nieuws-wn.

www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.