menu Home
Gemeente Nieuws

Jeugdhulp in verandering: Nabijheid nodig om turbulente tijden te managen

Paul | 17 januari 2022

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen zij en hun ouders of opvoeders jeugdhulp krijgen. Jeugdhulp wordt ingekocht door gemeenten. Eind 2017 is in Ridderkerk (en in de regio Rijnmond) resultaatgericht werken geïntroduceerd voor de jeugdhulp. Resultaatgerichte jeugdhulp betekent dat het wijkteam namens de gemeente Ridderkerk vaststelt ‘wat’ er aan ondersteuning nodig is om het probleem/de vraag op te kunnen lossen. Een zorgaanbieder bepaalt vervolgens ‘hoe’ de ondersteuning geboden wordt. De lichte jeugdhulptaken worden lokaal opgepakt en specialistische hulp regionaal.

Naast de overtuiging dat resultaatgerichte jeugdhulp leidt tot betere zorg en ondersteuning is er ook de aanname dat er meer grip ontstaat op de kosten voor jeugdhulp. De rekenkamercommissie Ridderkerk heeft onderzocht of deze veronderstellingen kloppen. In hoeverre voldoet resultaatgericht werken in de gemeente Ridderkerk aan de verwachtingen? En welke lessen kunnen getrokken worden, ook voor de gemeenteraad?

Het invoeren van de nieuwe werkwijze heeft niet geleid tot problemen in continuïteit en kwaliteit van de zorg. Inwoners zijn tevreden over de ondersteuning die ze krijgen en noemen wachtlijsten en aanvragen van persoonsgebonden budget als verbeterpunten. Gemeente en aanbieders weten elkaar steeds beter te vinden én er is volop ruimte voor verbetering. De doelen van resultaatgericht werken zijn nog niet gerealiseerd, maar er zijn
de afgelopen jaren stappen voorwaarts gezet. Met de sterk toenemende vraag aan jeugdhulp moet de gemeente regie houden door tijdige maatregelen en interventies.

De rekenkamercommissie heeft de raad geadviseerd om het college te vragen scenario’s te maken om snel in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving. Daarvoor is ook een goede planning nodig. Verder heeft de rekenkamercommissie de aanbeveling gedaan om data te verzamelen zodat de resultaten van beleid en inspanningen in de praktijk getoetst kunnen worden.
U kunt het rapport vinden op de website www.ridderkerk.nl/rekenkamercommissie

Of lees het hieronder:

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.