menu Home
Gemeente Nieuws

Tramtracé geschrapt: Ridderkerk niet meer ‘op slot’

Paul | 4 juni 2020

 

Ridderkerk hoeft in haar ruimtelijke plannen voortaan geen rekening meer te houden met een
eventuele tramlijn dwars door de gemeente. Over de Ridderkerklijn is zo’n vijftien jaar gesproken.
Het woensdag genomen besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland betekent, dat de gemeente
verder kan met allerlei plannen die door de ruimtelijke reservering voor de tramlijn jarenlang ‘op slot’
zaten.
Het Ridderkerkse college is blij met deze stap van de provincie. Wethouder Peter Meij: ,,Er ontstaat
nu duidelijkheid voor allerlei plekken in de gemeente, ook voor particuliere eigenaren. We kunnen
bijvoorbeeld verder met de toekomst van de vroegere huishoudschool. Ook monumentale panden aan
de Molensteeg zijn hierbij gebaat. En er is duidelijkheid voor twee kerken aan de Koninginneweg.’’
Intussen gaat het college verder met het werken aan hoogwaardig busvervoer richting Rotterdam en de
Drechtsteden. ,,De provincie weet dat we daar serieus werk van maken. Dat was ook wel een
uitgangspunt om het tramtracé te schrappen uit de Omgevingsvisie van de provincie.’’
Woningbouw
Ook voor wethouder Marco Oosterwijk is het bericht uit Den Haag goed nieuws. ,,We kunnen verder
met plannen voor woningbouw die last hadden van de ruimtereservering voor de tram. Zoals de 133
woningen in Driehoek Het Zand en het gebied rondom de P.C.Hooftstraat. Wooncompas kan verder
met de herstructurering van haar flatwoningen aan de Koninginneweg.’’
Het ontwerp-bestemmingsplan Driehoek Het Zand wordt deze week voor zes weken ter inzage gelegd
en in het najaar, inclusief de reacties, aan de gemeenteraad voorgelegd.

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.